دانلود آهنگ محلی جدید، موسیقی نواحی، فولکلور و اقوام ایران

ورود عضویت
دانلود تکوتهنا از مسیح تاجمیری و آرمان اسماعیلی

آرمان اسماعیلی, مسیح تاجمیری

تکوتهنا

تکوتهنا آهنگ جدید مسیح تاجمیری است که همراه با آرمان اسماعیلی خوانش شده است. بخش بختیاری ترانه تکتوتهنا را یاسین مهری و قسمت فارسی را حمید اماره سروده اند.

موسیقی قشقایی

قشقاییدان سلام آذربایجانا از مجید پاشا
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ ایران از مصطفی بهرامی کشکولی
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ قشقایی نانا یانوم
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ کوچ ایوز از پوریا صفری
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ گزلرین از پوریا پناهی
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ هالِی از شهرام اسدی
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ یار شیرین زبانوم از وحید زارعی
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ ساره یار از یونس احمدی
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ دنا از علی سرو آزاد
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ ایریلیق از آرش احمدی
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ کور اوغلو عیوض مورنا از بهمن شهبازی
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ گلین از بیژن غریبی
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ نه گال از حمید احمدی
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ گل ای از حمید احمدی
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ یاز گینی از حمید طاهری
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ بایرام از حمید طاهری
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ خان گله از حمید احمدی
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ
پوریا پناهی
دانلود آهنگ
پوریا پناهی
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ گلین از کیوان احمدی
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ یاروم آقلاده گده از کیوان احمدی
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ توی از حمید احمدی
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ قشقایی آنا از علی سرو آزاد
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ قشقایی مارالی از علی پرمهر
دانلود آهنگ
00:00
00:00