دانلود آهنگ محلی جدید، موسیقی نواحی، فولکلور و اقوام ایران

ورود عضویت
دانلود تکوتهنا از مسیح تاجمیری و آرمان اسماعیلی

آرمان اسماعیلی, مسیح تاجمیری

تکوتهنا

تکوتهنا آهنگ جدید مسیح تاجمیری است که همراه با آرمان اسماعیلی خوانش شده است. بخش بختیاری ترانه تکتوتهنا را یاسین مهری و قسمت فارسی را حمید اماره سروده اند.

آهنگ کرمانجی

آهنگ شاد کرمانجی اجرای عروسی اصغر باکردار
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ کرمانجی دنگ کرمانجان از محسن میرزازاده
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ کرمانجی من و تو از محمد بابائی
دانلود آهنگ
مرتضی محمدزاده
دانلود آهنگ
محمد برمهانی
دانلود آهنگ
غم پاییز
دانلود آهنگ
محسن میرزازاده
دانلود آهنگ
محسن محمودی
دانلود آهنگ
محمد برمهانی
دانلود آهنگ
بیدل برزویی
دانلود آهنگ
علی اسکندری
دانلود آهنگ
علی دهقان
دانلود آهنگ
نعمت زنبیلباف
دانلود آهنگ
علی برزنونی
دانلود آهنگ
محسن محمودی
دانلود آهنگ
محمد احمریامی
دانلود آهنگ
علی شهرآبادی
دانلود آهنگ
علی جعفرپناه
دانلود آهنگ
علی دهقان
دانلود آهنگ
علی براتی
دانلود آهنگ
محمد حجازی
دانلود آهنگ
حمید قویدل
دانلود آهنگ
هادی رحیمی
دانلود آهنگ
داوود رستمی
دانلود آهنگ
بهروز احمدی
دانلود آهنگ
اصغر باکردار
دانلود آهنگ
علی کریمی
دانلود آهنگ
محسن ابراهیم زاده
دانلود آهنگ
حسین عاشقی
دانلود آهنگ
سلمان تقدیسی
دانلود آهنگ
نعمت زنبیل باف
دانلود آهنگ
محسن میرزازاده
دانلود آهنگ
داوود رستمی
دانلود آهنگ
حسین عاشقی
دانلود آهنگ
داوود رستمی
دانلود آهنگ
بهروز احمدی
دانلود آهنگ
اصغر باکردار
دانلود آهنگ
حسین عاشقی
دانلود آهنگ
حسین عاشقی
دانلود آهنگ
محسن میرزازاده
دانلود آهنگ
00:00
00:00